JavaScript must be enabled! Kontakt
  KONTAKT 
Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju
Resavska 69, 11000 Beograd

+381 (0)11 3600 892
+381 (0)11 3629 282
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ
Udruženje obolelih od
reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević
+381 (0)61 2220 600
+381 (0)60 3344 691
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Tehnički organizator kongresa
(sekretarijat kongresa)
Licenca: OTP290/2010 od 17.02.2010
Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0023/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000005281, datum izdavanja garancije 23.01.2019. godine, koja važi od 25.01.2019. do 01.10.2019. akcionarskog društva za osiguranje "Milenijum osiguranje".
Žiro računi za uplate u rsd:
160-192671-86 Banca Intesa 170-2620-11 UniCredit Banca 265-4020310000058-19 Raiffeisen Banka 325-9500900023323-65 OTP banka
Bankarske instrukcije za uplate u EUR:
57A:SWIFTCODE: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA 59: IBAN:RS35160005010007104251, MONDORAMA DOO NIS, TC DUŠANOV BAZAR LOK.216, NIŠ-MEDIANA REPUBLIC SERBIA