JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2019
 NAUČNI ODBOR KONGRESA 
Predsednik:
Prof. dr Branislava Glišić


Sekretar:


Članovi:
Prof. dr Branislav Bobić,
Prof. dr Tatjana Ilić,
Asist. dr sci. med. dr Vera Milić, naučni saradnik,
Prof dr Milan Petronijević,
Prof. dr Marija Radak Perović,
Doc. dr Goran Radunović,
Doc. dr Gorica Ristić,
Doc. dr Bojana Stamenković,
Doc. dr Sonja Stojanović,
Prim. dr sci. med. dr Gordana Sušić, naučni saradnik,
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr Jelena Vojinović,
Prof dr Nada Vujasinović Stupar