JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2019

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE [UReS] I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE [ORS] 2019
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učesćem 2019, održaće se u Oficirskom domu u Nišu u periodu od 20. do 23. septembra 2019. godine.
Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i slušaoci će dobiti sertifikate po završetku Kongresa na mail adrese koje su dali pri registraciji, sa sertifikatima u zavisnosti od angažovanja i prisustva sadržajima Kongresa.
  • Simpozijum Hronični zapaljenski artritisi, akreditovan je kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem, A-1-2114/19, sa 9 bodova za predavače, 5 bodova za pasivno učešće, 8 bodova za usmeno saopštenje i 6 bodova za postere.
  • Simpozijum Kvalitet života obolelih od reumatskih bolesti, akreditovan je kao nacionalni simpozijum, A-1-2141/19, sa 8 bodova za predavače, 4 boda za pasivno učešće, 7 bodova za usmeno saopštenje i 5 bodova za postere.
  • Simpozijum Sistemske bolesti vezivnog tkiva i periferni spondiloartritisi“, akreditovan je kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem, A-1-1943/19, sa 9 bodova za predavače, 5 bodova za pasivno učešće, 8 bodova za usmeno saopštenje i 6 bodova za postere.
Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa. Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije. Postoje tri vrste kotizacija:
  • Kotizacija sa kompletnim učešćem i smeštajem,
  • Kotizacija sa kompletnim učešćem bez smeštaja,
  • Kotizacija sa parcijalnim učešćem samo u sadržaju simpozijuma.
Svi registrovani učesnici imaće preko android mobilnih telefona pravo pristupa na besplatnu kongresnu wi-fi mrežu URES2019. Povezivanje na wi-fi mrežu URES2019 omogućiće ušesnicima pristup interaktivnim stručnim sadržajima i dobijanje informacija tokom učeća na kongresu.
Svi registrovani učesnici će po dolasku na kongres dobiti QR registracionu karticu (bar code) koju treba da nose sa sobom tokom svih stručnih i ostalih sadržaja kongresa. QR kartica omogućava ličnu indentifikaciju svakog učesnika i praćenje učešća u različitim sadržajima.
Svi registrovani učesnici treba da preuzmu aplikaciju sa pollev.com/URES2019 kako bi mogli da aktivno učestvuju u interaktivnim sesijama.

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju, Resavska 69
11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Jelena Vojinović
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Branislava Glišić
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa):
MONDORAMA doo Niš
E-mail: rheumatology@mondorama-kongresi.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponsor kogresa je kompanija
ROCHE D.O.O
Website: www.rochesrbija.rs

PREVOZ

Za učesnike Kongresa biće organizovan autobuski prevoz iz Novog Sada (40€) i Beograda (30€).
Minimalan broj putnika za realizaciju pevoza je 40 osoba u autobusu.
U koliko se prijavi manji broj od navedenog agencija zadržava pravo otkazivanja organizovanog prevoza.


PLAĆANJE

Uplatu možete izvršiti preko agencije MONDORAMA doo Niš, tehničkog organizatora kongresa:
MONDORAMA doo Niš,
Obrenovićeva 25/1,
18000 Niš,


KONTAKT

Kontakt telefon za sve informacije:
+381 (0)18 259 500,
+381 (0)18 259 501.

E-mail i website:
rheumatology@mondorama-kongresi.rs
www.mondorama.rs

Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.