JavaScript must be enabled! Stručne informacije
 DETALJI KONGRESA

Početak rada Kongresa reumatologa (UReS) predviđen je u petak 20.09.2019. godine u 14:00 časova, a završetak rada predviđen je u ponedeljak 23.09.2019. godine u 14:20 časova.

Početak rada Kongresa obolelih od reumatskih bolesti (ORS) predviđen je u subotu 21.09.2019. godine u 14:00 časova, a završetak rada predviđen je u nedelju 22.09.2019. godine u 14:00 časova.

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa.

Stručni rad kongresa održaće se u kongresnoj sali Oficirskog doma u Nišu i odvijaće se kroz tri simpozijuma:

 • Hronični zapaljenski artritisi,
 • Kvalitet života obolelih od reumatskih bolesti,
 • Sistemske bolesti vezivnog tkiva i periferni spondiloartritisi.

Simpozijumi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i slušaoci će dobiti sertifikate po završetku Kongresa na mail adrese koje su dali pri registraciji, sa sertifikatima u zavisnosti od angažovanja i prisustva sadržajima Kongresa.

Simpozijum Hronični zapaljenski artritisi, akreditovan je kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem, A-1-2114/19, sa 9 bodova za predavače, 5 bodova za pasivno učešće, 8 bodova za usmeno saopštenje i 6 bodova za postere.

Simpozijum Kvalitet života obolelih od reumatskih bolesti, akreditovan je kao nacionalni simpozijum, A-1-2141/19, sa 8 bodova za predavače, 4 boda za pasivno učešće, 7 bodova za usmeno saopštenje i 5 bodova za postere.

Simpozijum Kvalitet života obolelih od reumatskih bolesti, akreditovan je kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem, A-1-1943/19, sa 9 bodova za predavače, 5 bodova za pasivno učešće, 8 bodova za usmeno saopštenje i 6 bodova za postere.

Svi registrovani učesnici imaće preko android mobilnih telefona pravo pristupa na besplatnu kongresnu wi-fi mrežu URES2019. Povezivanje na wi-fi mrežu URES2019 omogućiće ušesnicima pristup interaktivnim stručnim sadržajima i dobijanje informacija tokom učeća na kongresu.
Svi registrovani učesnici će po dolasku na kongres dobiti QR registracionu karticu (bar code) koju treba da nose sa sobom tokom svih stručnih i ostalih sadržaja kongresa. QR kartica omogućava ličnu indentifikaciju svakog učesnika i praćenje učešća u različitim sadržajima.
Svi registrovani učesnici treba da preuzmu aplikaciju sa pollev.com/URES2019 kako bi mogli da aktivno učestvuju u interaktivnim sesijama.

Program simpozijuma obuhvatiće:

 • Predavanja po pozivu (u trajanju od 30 minuta),
 • Kliničke radionice (u trajanju od po 60 minuta),
 • Usmena saopštenja (u trajanju od 7 minuta)
 • Poster prezentacije (u trajanju od 3 minuta. Predviđena veličina postera - 80 cm širina x 120 cm visina)

Redovna Skupština Udruženja reumatologa Srbije održaće se u nedelju, 22.09.2019. godine u 16.00 h u Kongresnoj sali Oficirskog doma u Nišu.

Na završnoj večeri Kongresa biće dodeljene sledeće nagrade:

 • Za najveći naučni doprinos izmedju dva kongresa za mladog istraživača (do 40 godina);
 • Za najveći naučni i stručni doprinos u reumatologiji izmedju dva kongresa (za starije od 40 godina);
 • Nagrada za životno delo (istaknutim reumatolozima);
 • Nagrada za najbolji originalni rad izložen na Kongresu;
 • Nagrada za najbolju poster prezentaciju izloženu na Kongresu.