JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2019

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE [UReS] I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE [ORS] 2019
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije
sa međunarodnim učesćem 2019, održaće se u Oficirskom domu u Nišu u periodu od 20. do 23. septembra 2019. godine
Kongres će biti akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju, Resavska 69
11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Jelena Vojinović
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Branislava Glišić
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa):
MONDORAMA doo Niš
E-mail: rheumatology@mondorama-kongresi.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponsor kogresa je kompanija
ROCHE D.O.O
Website: www.rochesrbija.rs

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa.
Svi registrovani učesnici će dobiti elektronsku QR registraciju (bar code) zbog čega je neophodno da se prijave vrše isključivo preko formulara na sajtu URES-a.
Pristup predavanjima i obrocima biće moguć samo uz QR registraciju!

Rok za prijavu sažetka je 01. jul 2019. godine. Slanje apstrakata moguće je isključivo preko sajta kongresa.

Kongresni paket sa uključenom kotizacijom sadrži :

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi na bazi 3 noćenja sa doručkom u izabranom hotelu, kongresni material, ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, sertifikat, kafe pauze, obroke, zajedničke večere.

Za učešće u radu Kongresa za one koji ne koriste kongresni paket, predviđena je kotizacija u iznosu od 200 eura + PDV u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese na dan fakturisanja.

Kotizacija obuhvata:

Kongresni material i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, koktel dobrodošlice, kafe pauze, sertifikat.

PREVOZ

Za učesnike Kongresa biće organizovan autobuski prevoz iz Novog Sada (40€) i Beograda (30€).
Minimalan broj putnika za realizaciju pevoza je 40 osoba u autobusu.
U koliko se prijavi manji broj od navedenog agencija zadržava pravo otkazivanja organizovanog prevoza.


PLAĆANJE

Uplatu možete izvršiti preko agencije MONDORAMA doo Niš, tehničkog organizatora kongresa:
MONDORAMA doo Niš,
Obrenovićeva 25/1,
18000 Niš,


KONTAKT

Kontakt telefon za sve informacije:
+381 (0)18 259 500,
+381 (0)18 259 501.

E-mail i website:
rheumatology@mondorama-kongresi.rs
www.mondorama.rs

Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.